Wzrost potencjału usługowego oraz poprawa efektywności procesów zarządzania firmy EMERALD

Przedsiębiorstwo

EMERALD Arkadiusz Wieczorek
44-100 Gliwice, ul. Okrężna 8
NIP 6310021703

zrealizowało projekt pn.:
”Wzrost potencjału usługowego oraz poprawa efektywności procesów zarządzania firmy EMERALD.”
UDA-RPSL.01.02.04-00-150/09-00

Wartość projektu: 1.355.420,00
Wartość dofinansowania: 555.500,00

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

”Regionalny Program Rozwoju Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby.”

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.

LOGO_EU